ΝΕΑ

Για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και οκτώ (8) μήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.