Ποιοι Είμαστε

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής συστάθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Βασικός σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων ως προς τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Το Νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των αθλητικών δραστηριοτήτων και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών δομών του Δήμου Λαυρεωτικής. Ο στόχος του είναι διττός, με επιδίωξη την κοινωνική, εκπαιδευτική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και αθλητική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Λαυρεωτικής (βλ. ΦΕΚ σύστασης «ΘΟΡΙΚΟΥ») αλλά και πιο συγκεκριμένα, την προσπάθεια για προσωπική πνευματική ανάταση και σωματική ευεξία των κατοίκων.